Josef Jůn
SOUDNÍ ZNALEC
OCEŇOVÁNÍ A PŘEVODY NEMOVITOSTÍ
+420 774 585 937

Ing. Jiří Svoboda
AUTORIZOVANÝ INŽENÝR
PROJEKČNÍ A INŽENÝRSKÁ ČINNOST
ZKOUŠKY TĚSNOSTI JÍMEK
DLE ČSN 750905
+420 775 205 455

Ing. Josef Jůn
PROJEKČNÍ A INŽENÝRSKÁ ČINNOST
ZPRACOVÁNÍ PENB
DLE Z.Č. 406/2000 SB.
+420 606 585 937